Domov

Home / Domov

VERONIKA PUŠNIK

prevajalka, konferenčna tolmačka

prevodi in tolmačenje z natančnostjo in nasmehom

STROKOVNA PODROČJA

1.

PRAVO

gospodarsko, civilno, kazensko pravo: tožbe, pripravljanje vloge, izvedenska mnenja, poročila o skrbnem pregledu, interni akti podjetij; sodno overjeni prevodi osebnih in poslovnih listin

2.

RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE

finančna poročila, revizijska in notranjerevizijska poročila, zapisniki davčnih inšpekcij, davčna mnenja

3.

ZAVAROVALNIŠTVO

splošni in posebni pogoji zavarovanja, zavarovalne pogodbe, predstavitve produktov, izobraževalno gradivo

4.

FINANČNE STORITVE, INVESTICIJSKI SKLADI

gradiva bank, družb za upravljanje, investicijskih skladov; opisi finančnih produktov, pravila upravljanja in prospekti skladov, poročila in odredbe regulatorja, izobraževalno gradivo

5.

MARKETING

letna poročila, promocijska besedila, predstavitve podjetij, spletne strani

6.

FARMACIJA

informacije o zdravilih (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, označevanje), klinične raziskave, standardni delovni postopki (SOP), farmakovigilanca, promocijska gradiva

V LETU 2017

prevajalskih projektov
dni tolmačenja
ca. skodelic kave

DELO V SLIKI

MNENJA STRANK

V Avto-moto zvezi Slovenije sodelujemo z Veroniko Pušnik že od leta 2005. Zagotavlja nam pisne prevode, predvsem različnih mednarodnih pogodb in sporazumov, predstavitev naših projektov in promocijskega gradiva. Za nas je tudi večkrat tolmačila, na primer na mednarodni konferenci o varnostni v cestnem prometu, mednarodnih dogodkih v soorganizaciji AMZS, otvoritvi centra varne vožnje na Vranskem in drugih dogodkih. Z Veronikinim delom smo bili vedno izredno zadovoljni. Od nje smo vselej prejeli prevode visoke kakovosti. Na dogodkih, kjer je tolmačila, je pokazala izjemno profesionalen odnos in odlično opravila svoje delo tako pri organizaciji kot tudi izvedbi tolmačenja. Veroniko zaradi njene strokovnosti in zanesljivosti z veseljem priporočamo tudi drugim naročnikom prevajalskih in tolmaških storitev.
Robert Štaba, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije