Domov

VERONIKA PUŠNIK

prevajalka, konferenčna tolmačka

prevodi in tolmačenje z natančnostjo in nasmehom

STROKOVNA PODROČJA

1.

PRAVO

gospodarsko, civilno, kazensko pravo: tožbe, pripravljanje vloge, izvedenska mnenja, poročila o skrbnem pregledu, interni akti podjetij; sodno overjeni prevodi osebnih in poslovnih listin

2.

FINANČNE STORITVE, INVESTICIJSKI SKLADI

gradiva bank, družb za upravljanje, investicijskih skladov; opisi finančnih produktov, pravila upravljanja in prospekti skladov, poročila in odredbe regulatorja, izobraževalno gradivo

3.

ZAVAROVALNIŠTVO

splošni in posebni pogoji zavarovanja, zavarovalne pogodbe, predstavitve produktov, izobraževalno gradivo

4.

RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE

finančna poročila, revizijska in notranjerevizijska poročila, zapisniki davčnih inšpekcij, davčna mnenja

5.

MARKETING

letna poročila, promocijska besedila, predstavitve podjetij, spletne strani

6.

FARMACIJA

informacije o zdravilih (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, označevanje), klinične raziskave, standardni delovni postopki (SOP), farmakovigilanca, promocijska gradiva

V LETU 2017

prevajalskih projektov
dni tolmačenja
ca. skodelic kave

DELO V SLIKI

MNENJA STRANK

S prevajalko Veroniko Pušnik sodelujemo že od leta 2008, in sicer pri prevajanju predvsem pravnih besedil, kot so prospekti skladov, ključni dokumenti za vlagatelje, letna poročila, v zadnjem času tudi marketinških besedil in besedil za spletno stran. Kot družba za upravljanje, ki je zakonsko zelo strogo regulirana in kjer se uporabljajo specifični nedvoumni finančni izrazi iz te panoge, potrebujemo zanesljivega prevajalca, ki razume vsebino dokumentov in spoštuje roke. Takšen odnos zaupanja smo na osnovi njene profesionalnosti ustvarili s prevajalko Veroniko Pušnik. Plod našega dolgoletnega sodelovanja je tudi slovar besed s področja upravljanja skladov.
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana