Domov

VERONIKA PUŠNIK

prevajalka, konferenčna tolmačka

prevodi in tolmačenje z natančnostjo in nasmehom

STROKOVNA PODROČJA

1.

PRAVO

gospodarsko, civilno, kazensko pravo: tožbe, pripravljanje vloge, izvedenska mnenja, poročila o skrbnem pregledu, interni akti podjetij; sodno overjeni prevodi osebnih in poslovnih listin

2.

FINANČNE STORITVE, INVESTICIJSKI SKLADI

gradiva bank, družb za upravljanje, investicijskih skladov; opisi finančnih produktov, pravila upravljanja in prospekti skladov, poročila in odredbe regulatorja, izobraževalno gradivo

3.

ZAVAROVALNIŠTVO

splošni in posebni pogoji zavarovanja, zavarovalne pogodbe, predstavitve produktov, izobraževalno gradivo

4.

RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE

finančna poročila, revizijska in notranjerevizijska poročila, zapisniki davčnih inšpekcij, davčna mnenja

5.

MARKETING

letna poročila, promocijska besedila, predstavitve podjetij, spletne strani

6.

FARMACIJA

informacije o zdravilih (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, označevanje), klinične raziskave, standardni delovni postopki (SOP), farmakovigilanca, promocijska gradiva

V LETU 2017

prevajalskih projektov
dni tolmačenja
ca. skodelic kave

DELO V SLIKI

MNENJA STRANK

V Hypo Alpe Adria z gospo Veroniko sodelujemo že kar nekaj let. Redno nam prevaja strokovna bančna besedila, ki zahtevajo poznavanje bančne zakonodaje in izrazoslovja. S prevodi se nam vedno mudi, gospa Veronika pa vedno opravi svoje naloge v dogovorjenem roku, pri tem pa ohranja visoko kakovost storitev. Za našo finančno skupino opravlja tudi lektorske storitve, še več, zna pogledati izven okvirjev in predlaga tudi kakšno izboljšavo same vsebine. Poleg tega je za našo banko tudi tolmačila in delo opravila odlično.
Hypo Alpe-Adria-Bank d. d., Ljubljana