Domov

VERONIKA PUŠNIK

prevajalka, konferenčna tolmačka

prevodi in tolmačenje z natančnostjo in nasmehom

STROKOVNA PODROČJA

1.

PRAVO

gospodarsko, civilno, kazensko pravo: tožbe, pripravljanje vloge, izvedenska mnenja, poročila o skrbnem pregledu, interni akti podjetij; sodno overjeni prevodi osebnih in poslovnih listin

2.

FINANČNE STORITVE, INVESTICIJSKI SKLADI

gradiva bank, družb za upravljanje, investicijskih skladov; opisi finančnih produktov, pravila upravljanja in prospekti skladov, poročila in odredbe regulatorja, izobraževalno gradivo

3.

ZAVAROVALNIŠTVO

splošni in posebni pogoji zavarovanja, zavarovalne pogodbe, predstavitve produktov, izobraževalno gradivo

4.

RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE

finančna poročila, revizijska in notranjerevizijska poročila, zapisniki davčnih inšpekcij, davčna mnenja

5.

MARKETING

letna poročila, promocijska besedila, predstavitve podjetij, spletne strani

6.

FARMACIJA

informacije o zdravilih (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, označevanje), klinične raziskave, standardni delovni postopki (SOP), farmakovigilanca, promocijska gradiva

V LETU 2018

prevajalskih projektov
tolmačenj
ca. skodelic kave

DELO V SLIKI

MNENJA STRANK

Taborniki smo avgusta 2014 na Gospodarskem razstavišču organizirali 40. svetovno skavtsko konferenco, ki se jo je udeležilo več kot 1200 ljudi iz 130 držav sveta, kar je največja taka konferenca po številu sodelujočih držav v zgodovini Slovenije. Svetovno skavtsko konferenco smo organizirali skupaj s Svetovno organizacijo skavtskega gibanja, ki je največja mladinska organizacija na svetu (40 milijonov članov) in katere člani smo že 20 let tudi slovenski taborniki. Za potrebe otvoritvene slovesnosti in tiskovne konference smo potrebovali tolmača iz slovenščine v angleščino in obratno. Gospa Pušnik je svoje delo opravila zelo skrbno in profesionalno, kar so potrdili tudi tolmači, ki so na podlagi njenega prevoda poskrbeli še za nadaljne prevode v francoščino, španščino, ruščino in arabščino.
Miha Maček, vodja komunikacij pri 40. svetovni skavtski konferenci, Zveza tabornikov Slovenije