Domov

VERONIKA PUŠNIK

prevajalka, konferenčna tolmačka

prevodi in tolmačenje z natančnostjo in nasmehom

STROKOVNA PODROČJA

1.

PRAVO

gospodarsko, civilno, kazensko pravo: tožbe, pripravljanje vloge, izvedenska mnenja, poročila o skrbnem pregledu, interni akti podjetij; sodno overjeni prevodi osebnih in poslovnih listin

2.

FINANČNE STORITVE, INVESTICIJSKI SKLADI

gradiva bank, družb za upravljanje, investicijskih skladov; opisi finančnih produktov, pravila upravljanja in prospekti skladov, poročila in odredbe regulatorja, izobraževalno gradivo

3.

ZAVAROVALNIŠTVO

splošni in posebni pogoji zavarovanja, zavarovalne pogodbe, predstavitve produktov, izobraževalno gradivo

4.

RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE

finančna poročila, revizijska in notranjerevizijska poročila, zapisniki davčnih inšpekcij, davčna mnenja

5.

MARKETING

letna poročila, promocijska besedila, predstavitve podjetij, spletne strani

6.

FARMACIJA

informacije o zdravilih (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, označevanje), klinične raziskave, standardni delovni postopki (SOP), farmakovigilanca, promocijska gradiva

V LETU 2017

prevajalskih projektov
dni tolmačenja
ca. skodelic kave

DELO V SLIKI

MNENJA STRANK

Pred kratkim sem se iz Slovenije preselil v Avstralijo. Za pridobitev vizuma sem moral avstralskim organom predložiti sodno overjene prevode različnih dokazil, med drugim rojstni list, diplomo, potrdila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in priporočila dosedanjih delodajalcev. Prevode mi je izdelala Veronika Pušnik, sodna tolmačka za angleški jezik. Z njenimi storitvami in profesionalnim odnosom sem bil izjemno zadovoljen. Izkazala se je kot zanesljiva, natančna in strokovno dobro podkovana prevajalka. Odlično se je znašla v izrazoslovju s področja zdravstva in medicine, ki so jih vsebovala moja potrdila o izobraževanju in priporočila. Prevajalko Veroniko Pušnik zato z veseljem priporočam tudi drugim, ki potrebujejo tovrstne storitve.
Matej Satler, diplomirani zdravstvenik, Melbourne, Avstralija