Cenik

PREVODI, SODNI PREVODI IN LEKTORIRANJE

Cena prevodov in lektoriranja je odvisna predvsem od:

- nujnosti prevoda oziroma lektoriranja,
- sodne overovitve in
- stalnosti sodelovanja.

Na podlagi dejanskega besedila, ki ga želite prevedenega ali lektoriranega, vam z veseljem pripravim natančno ponudbo z zavezujočo ceno in datumom oddaje.

TOLMAČENJE

Cena tolmačenja je odvisna predvsem od:

- trajanja dogodka,
- vrste tolmačenja in
- medijske izpostavljenosti.

Na podlagi podatkov o dogodku, kjer potrebujete tolmačenje, vam z veseljem pripravim konkretno ponudbo.