konsekutivno

Pri konsekutivnem tolmačenju govornik poda besedilo ali smiselno zaključeno enoto, tolmač najprej prisluhne govorniku, nato pa s pomočjo zapiskov vsebino pretolmači v ciljni jezik.