simultano

Pri simultanem tolmačenju se vsebina govora sočasno oz. z manjšim zamikom prevede v ciljni jezik. Za tovrstno tolmačenje potrebujemo tehnično opremo (kabino, mikrofon in slušalke) in najmanj dva tolmača, ki se pri deli izmenjujeta.