Lektoriranje

Lektoriranje

Lektoriranje ni zgolj popravljanje vejic in pik. Z lektoriranjem pravopisno in slovnično uredimo besedilo ter izboljšamo slog pisanja. Preverimo tudi ustreznost in doslednost rabe terminologije ter poenotimo rabo jezikovnih rešitev. Odvisno od naslovnika in namena besedila predlagamo spremembe v tonu pisanja.

Vsi moji prevodi, namenjeni objavi, pomembnejši ali zahtevnejši prevodi, namenjeni interni rabi v podjetjih ter vsi sodno overjeni prevodi so lektorirani. Besedila v slovenskem ali angleškem jeziku lektorirajo zaupanja vredni sodelavci, ki so odlični na svojem delovnem področju.

Lektoriranje lahko naročite v okviru prevoda ali kot samostojno storitev.

Kaj pa cena?

Cena lektoriranja je odvisna od vrste, zahtevnosti in nujnosti lektoriranja ter stalnosti sodelovanja. Na podlagi dejanskega besedila slovenskem ali angleškem jeziku, ki ga želite lektoriranega, vam lahko v najkrajšem možnem času pripravim natančno ponudbo z zavezujočo ceno in datumom oddaje.

Kadar je lektoriranje vključeno v končni prevod (na primer pri besedilih za objavo), zajema cena prevoda tudi lektoriranje. O tem se z naročnikom zmeraj dogovorim ob oddaji naročila.