Prednosti

 Moje prednosti v vašo korist

  1. Zagotavljam strokovnost, kakovost, zanesljivost in zavzetost.
  2. Imam dolgoletne izkušnje s prevajanjem in tolmačenjem ter uspešnim delom kot samostojna podjetnica.
  3. Pri prevajanju se specializiram – “moja” področja so predvsem finance, bančništvo, zavarovalništvo, ekonomsko-poslovna besedila, vzajemni skladi, pravo in farmacija.
  4. Sem tolmačka s širokimi izkušnjami na raznovrstnih dogodkih in okoljih ter tehnikah tolmačenja, ki se znajde tudi v zahtevnih in nepričakovanih okoliščinah.
  5. Sodelujem tako z mednarodnimi organizacijami, javnim sektorjem in zasebnimi družbami kot tudi posamezniki – za vsakega naročnika se kar najbolj potrudim.
  6. Brez izjeme se držim poslovnih dogovorov in rokov.
  7. Znam se prilagoditi naročniku – stalnim naročnikom nudim dostopnost tudi zunaj običajnega delovnega časa in prednostno obravnavo.
  8. Zavedam se, da so najboljša referenca zadovoljne stranke.
  9. Gradim dolgoročno poslovno sodelovanje v obojestransko zadovoljstvo.
  10. Rada prevajam, saj mi je v zadovoljstvo raziskovanje novih strokovnih področij in terminologije. Rada tolmačim, saj uživam v dinamičnosti in nepredvidljivosti tolmaškega dela.