Prevajanje

Prevajanje

Prevajam iz angleščine v slovenščino in obratno ter iz nemščine v slovenščino.

Sodno overjene prevode zagotavljam iz angleščine v slovenščino in obratno.

Področja specializacije

Pri prevajanju se osredotočam predvsem na naslednja področja:

 • bančništvo,
 • zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo,
 • finance, računovodstvo, revidiranje, davki,
 • vzajemni skladi,
 • pravo, sodno overjeni prevodi,
 • farmacija,
 • marketing.

Primeri

 • Bančništvo: interni bančni akti/politike (npr. obvladovanje tveganj, bonitetno ocenjevanje podjetij, kreditne analize, odobravanje naložb, preprečevanje prevar, upravljanje financiranih nepremičnin itd.), poslovniki, strateški dokumenti, poročila in odredbe regulatorja, priročniki, kreditne pogodbe, notranjerevizijska poročila, gradivo za seje uprave in nadzornega sveta, davčna in pravna mnenja, opisi produktov, promocijska gradiva itd.
 • Zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo: strokovna gradiva, zavarovalne pogodbe in police, splošni in posebni pogoji zavarovanja, predstavitve, akademski članki, opisi produktov, izobraževalno gradivo itd.
 • Finance, računovodstvo, revidiranje, davki: letna poročila, finančna poročila, revizijska poročila, zapisniki davčnih inšpekcij, davčna mnenja itd.
 • Vzajemni skladi: opisi produktov, promocijska literatura, letna poročila, strategije, prospekti skladov (vzajemnih, investicijskih, krovnih), izobraževalno gradivo, predstavitve itd.
 • Pravo, sodno overjeni prevodi: pogodbe, pravna mnenja, poročila o skrbnem pregledu; sodno overjeni prevodi: pogodbe, potrdila (rojstvo, zakonska zveza, smrt), poslovne listine (npr. izpiski iz sodnega in poslovnega registra), potrdila o izobraževanju (diplome, spričevala, potrdila oopravljenih izpitih), notarski zapisi itd.
 • Farmacija: dokumentacija z informacijami o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo, označevanje), dokumentacija za registracijo zdravila, vloge za pridobitev, podaljšanje in spremembo dovoljenja za promet z zdravilom, dokumentacija o kliničnih raziskavah, standardni delovni postopki (SOP), promocijsko gradivo itd.
 • Marketing: letna poročila, promocijska besedila, predstavitve podjetij, spletne strani

Naročniki

Med mojimi naročniki so banke, finančne institucije, zavarovalnice, družbe za upravljanje, mednarodne institucije, farmacevtske družbe, odvetniške pisarne, nevladne organizacije in posamezniki.

Kaj pa cena?

Cena prevodov je odvisna predvsem od vrste in zahtevnosti besedila, nujnosti prevoda in stalnosti sodelovanja.

Na podlagi dejanskega besedila, ki ga želite prevedenega, vam lahko v najkrajšem možnem času pripravim natančno ponudbo z zavezujočo ceno in datumom oddaje prevoda.