Sodno prevajanje in tolmačenje

Sodno prevajanje in tolmačenje

Sodni prevodi

Kot sodno zaprisežena tolmačka in prevajalka za angleški jezik vam lahko izdelam sodno overjen prevod iz angleščine v slovenščino in obratno. To so uradni dokumenti, ki jih lahko uporabite v različnih pravnih poslih, na sodiščih, pred uradi v Sloveniji in v tujini.

Sodno overjen prevod je sestavljen iz besedila v izvirniku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Dokumenta sta zvezana ter opremljena z žigom, podpisom in izjavo sodnega tolmača, ki jamči za točnost in ustreznost prevoda.

Delo sodnih tolmačev ureja Pravilnik o sodnih tolmačih. Držim se Etičnega kodeksa Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije, ki temelji na kodeksu Evropskega združenja pravnih tolmačev in prevajalcev (EULITA).

Primeri sodnih prevodov

  • Podjetja: izpiski iz sodnega oz. poslovnega registra, pogodbe, pooblastila za zastopanje, notarski zapisi
  • Odvetniki, sodišča: ustanovitveni akti podjetij, obtožnice, sodbe, sodni spisi, izvedenska mnenja
  • Posamezniki: rojstni list, spričevalo, diploma, potrdilo o nekaznovanosti, potni list, potrdilo o sklenitvi zakonske zveze , zdravniški izvidi, pooblastila, vozniško spričevalo

Sodno tolmačenje

V različnih postopkih, npr. pri sklenitvi pravnih poslov, postopkih pri notarjih ali pred sodiščem, je potrebna prisotnost sodnega tolmača. Slednji s tolmačenjem zagotovi, da lahko oseba, ki sicer ne razume uradnega jezika postopka, spremlja postopek in v njem sodeluje.

 Primeri sodnega tolmačenja

  • Sklenitve poslov pri notarju, pri katerih je eden od udeležencev tujec
  • Postopki pred sodiščem, npr. kazenski postopek, dedovanje, družinske zadeve
  • Sklenitev zakonske zveze, pri čemer je eden od udeležencev tujec, ki ne razume jezika postopka, itd.

Kaj pa cena?

Na podlagi dejanskih listin, za katere potrebujete sodno overjeni prevod, ali opisa dogodka, kjer je potrebna prisotnost sodnega tolmača, vam lahko v najkrajšem možnem času pripravim natančno ponudbo. Cena sodno overjenega prevoda je praviloma nekoliko višja od običajnega prevoda, ker je njegova izdelava zahtevnejša in je zanj potrebno več časa.

Za informacije, nasvet ali ponudbo se lahko kadarkoli obrnete name. Zagotavljam vam odgovor v najkrajšem možnem času.