Storitve

PREVODI

Za vas prevajam besedila iz angleščine in nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino.

Prevajam predvsem na naslednjih področjih:

- pravna in poslovna besedila,
- bančništvo in zavarovalništvo,
- finance, računovodstvo, revidiranje, davki,
- finančne storitve, vzajemni skladi, upravljanje premoženja,
- farmacija,
- marketing.

TOLMAČENJE

Za vas tolmačim simultano, konsekutivno in šepetano iz angleščine in nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino.

Izkušnje imam s tolmačenjem:

- na mednarodnih dogodkih v javnem in zasebnem sektorju,
- v institucijah EU (npr. Evropska komisija, Evropski parlament, Sodišče EU, Europol, Eurojust),
- za druge mednarodne institucije (npr. Svet Evrope, OECD),
- na protokolarnih in političnih dogodkih na najvišji ravni (ministrstva, Državni zbor, Državni svet),
- na poslovnih sestankih v različnih gospodarskih sektorjih,
- v okviru sodnega tolmačenja pri notarjih, na sodiščih in v drugih uradnih situacijah.

SODNO PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

Kot sodno zaprisežena tolmačka in prevajalka za angleški jezik za vas izdelam sodno overjen prevod iz angleščine v slovenščino in obratno, ali za vas tolmačim v uradnih situacijah, kjer se zahteva prisotnost sodnega tolmača.

Sodni prevodi so uradni dokumenti, ki jih lahko uporabite v različnih pravnih poslih, na sodiščih, pred uradi v Sloveniji in v tujini. Overjen prevod je sestavljen iz besedila v izvirniku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Dokumenta sta zvezana ter opremljena z žigom, podpisom in izjavo sodnega tolmača, ki jamči za točnost in ustreznost prevoda.

Sodno tolmačenje je potrebno v različnih postopkih, če udeleženec ne razume jezika postopka, npr. pri sklenitvi pravnih poslov pri notarjih ali v postopkih pred sodiščem.

DRUGE STORITVE

LEKTORIRANJE

Lektoriranje lahko naročite v okviru prevoda ali kot samostojno storitev. Besedila v slovenskem ali angleškem jeziku lektorirajo zaupanja vredni sodelavci, s katerimi redno sodelujem.

Lektoriranje ni zgolj popravljanje vejic in pik. Z njim pravopisno in slovnično uredimo besedilo ter izboljšamo slog pisanja. Preverimo ustreznost in doslednost rabe terminologije ter poenotimo rabo jezikovnih rešitev. Odvisno od naslovnika in namena besedila predlagamo spremembe v tonu pisanja.

ORGANIZACIJA

Za vaš dogodek organiziram ekipo izkušenih, zanesljivih tolmačev v ustreznih jezikovnih kombinacijah.

Svetujem vam:

- o tehnični izvedbi in najemu konferenčne tehnike za dogodek,
- najemu prostora in
- strukturi programa.

VERONIKA PUŠNIK

e: veronika.pusnik@siol.net

m: 041 586 476

t: 01 511 04 84

MOJE ZAVEZE

  1. Strokovnost
  2. Zanesljivost
  3. Jasnost
  4. Prilagodljivost
  5. Zavzetost