Tolmačenje

Tolmačenje

Simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz angleščine in nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino.

Sodno tolmačenje iz angleščine v slovenščino in obratno.

Izkušnje

 • Mednarodne konference in simpoziji, izobraževalni seminarji, delavnice, okrogle mize
 • Državniški obiski in drugi dogodki na najvišji ravni, sprejemi, tiskovne konference
 • Inšpekcijski obiski v različnih gospodarskih sektorjih in področjih javne uprave, presoje na podlagi različnih standardov
 • Zasedanja in obiski mednarodnih institucij
 • Tolmačenje za gospodarske družbe
 • Sodno tolmačenje

Primeri simultanega tolmačenja

 • Institucije EU: sestanki delovnih skupin Sveta EU, zasedanja Sveta EU v različnih sestavah, zasedanja Evropskega parlamenta, njegovih političnih skupin in odborov, postopki pred Sodiščem Evropske unije
 • Mednarodni dogodki v organizaciji ali s sodelovanjem državnih organov Republike Slovenije
 • Mednarodne konference, simpoziji, seminarji, delavnice na različnih področjih, med drugim: avtomobilizem, davki, finance, intelektualna lastnina, javno nastopanje, kmetijstvo, kultura, okolje, potrošniki, pravo, marketing, mediji, medicina, mednarodni odnosi, politika, psihologija, razvoj podeželja, standardizacija, šport, tehnika, zavarovalništvo, zdravstvo
 • Seje uprav in nadzornih svetov ter skupščine delničarjev
 • Izobraževalni dogodki

Primeri konsekutivnega tolmačenja

 • Obiski delegacij Sveta Evrope v Sloveniji (na področju človekovih pravic, preprečevanja mučenja oseb, ki jim je odvzeta prostost, pravic manjšin, preprečevanja korupcije, izvajanja kulturne politike)
 • Inšpekcije Evropske komisije (finančne revizije, javna poraba, pomoči v kmetijstvu, veterina, razvoj podeželja, strukturni skladi, varnost v civilnem letalstvu, medicinski pripomočki)
 • Obiski na visoki ravni, vključno z obiski vodij držav in vlad, protokolarni dogodki, obiski parlamentarnih delegacij, ministrska srečanja
 • Presoje na podlagi standardov kakovosti in drugih standardov v različnih gospodarskih in negospodarskih sektorjih
 • Sodišča, notarji, mediacija, družinske zadeve
 • Poslovna srečanja in pogajanja, predstavitve podjetij

Naročniki

Med mojimi naročniki so:

 • institucije EU (Evropski parlament, Evropska komisija, Evropsko sodišče, Europol, Eurojust),
 • druge mednarodne institucije (Svet Evrope, OECD),
 • Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS,
 • gospodarske družbe,
 • izobraževalne in raziskovalne institucije,
 • nevladne organizacije,
 • naročniki posamezniki.

Kaj pa cena?

Cena tolmačenja je odvisna predvsem od trajanja dogodka, vrste tolmačenja in tudi medijske izpostavljenosti. Na podlagi programa dogodka oziroma informacij o njegovem poteku vam lahko pripravim natančno ponudbo.

Za informacije, nasvet o najprimernejši obliki tolmačenja in tehnični izvedbi dogodka ter natančno ponudbo se lahko kadarkoli obrnete name. Zagotavljam vam odgovor v najkrajšem možnem času.