Zadnji projekti – vsi

Zadnji projekti – izbor

Prevajanje

 • Standardni operativni postopki (SOP) farmacevtske družbe; slovenščina-angleščina; področje: oglaševanje zdravil in medicinskih pripomočkov, sodelovanje z zdravstvenimi delavci in organizacijami; september 2016
 • Ustanovitveni akti mediacijskega centra pri Slovenskem zavarovalnem združenju; slovenščina-angleščina; področje: zavarovalništvo, pravo, potrošniki; julij 2016
 • Predstavitve za seminar na področju avtomobilskih zavarovanj; angleščina-slovenščina; področje: avtomobilska zavarovanja, novi zavarovalni produkti, ureditev EU; april 2016
 • Splošni pogoji zaščite pošiljk; angleščina-slovenščina; področje: transportna zavarovanja; marec 2016
 • Brošura o zavarovanju članov organov vodenja in nadzora: slovenščina-angleščina; področje: zavarovalništvo; februar 2016
 • Odločba davčnega organa o odmeri davka od dohodkov pravnih oseb za multinacionalno družbo; slovenščina-angleščina; področje: davki, finance, transferne cene; januar 2016
 • Sodno overjeni prevodi v kazenskem postopku po odredbi sodišča; angleščina-slovenščina; področje: kazensko pravo, mednarodna trgovina s prepovedanimi drogami, mednarodno sodelovanje organov odkrivanja in preiskovanja; november 2015
 • Zavarovalni pogoji za zavarovanje zvezkov AIT/FIA; angleščina-slovenščina; področje: zavarovalništvo, mednarodne konvencije o začasnem uvozu; oktober 2015
 • Zavarovalni pogoji o zavarovanju odgovornosti vodstvenih delavcev; slovenščina-angleščina; področje: zavarovalništvo; september 2015
 • Tožba in dokazno gradivo v mednarodnem gospodarskem sporu; slovenščina-angleščina; področje: gospodarsko pravo, civilno pravo, zavarovalništvo; avgust in september 2015
 • Zapisnik o pregledu poslovanja slovenske hranilnice; slovenščina-angleščina; področje: bančništvo, obvladovanje tveganj, računovodsko poročanje; julij 2015
 • Poročilo o izvajanju procesa ICAAP v večji slovenski banki; slovenščina–angleščina; področje: bančništvo, kapitalska ustreznost, ocenjevanje tveganj; maj 2015
 • Letno poročilo družbe KD Skladi d.o.o.; slovenščina–angleščina; področje: vzajemni skladi, poslovno in računovodsko poročanje; april 2015
 • Kodeks ravnanja mednarodnega farmacevtskega podjetja; angleščina–slovenščina; področje: upravljanje podjetij, dejavnosti farmacevtski podjetij; marec 2015
 • Poročilo o pregledu poslovanja večje slovenske banke; slovenščina–angleščina; področje: bančništvo, obvladovanje tveganj, kapitalske zahteve, likvidnost; marec 2015
 • Sodno overjeni prevodi ameriških rojstnih listov in potrdila o sklenitvi zakonske zveze; angleščina–slovenščina; področje: pravo; februar 2015
 • Zavarovalni pogoji za zavarovanje odgovornosti vodstvenih delavcev (Directors and Officers Liability Insurance); slovenščina–angleščina; področje: zavarovalništvo; februar 2015
 • Standardni operativni postopki (SOP) ter opisi del in nalog vodstvenih in strokovnih delavcev mednarodne farmacevtske družbe; slovenščina–angleščina in obratno; področje: farmacija, zdravstvo, organizacija podjetij; redno od oktobra 2014

Tolmačenje

 • Inšpekcija Evropske komisije v Sloveniji; konsekutivno tolmačenje; področje: higiena živil, primarna proizvodnja živil rastlinskega izvora, mikrobiologija; september 2016
 • Obisk namestnika vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi v Državnem zboru RS; simultano tolmačenje; področje: NATO, obramba, strateška varnost; julij 2016
 • Regionalna konferenca FAO za Evropo; simultano in konsekutivno tolmačenje; področje: prehranska varnost, svetovni dan čebel; maj 2016
 • Predavanje o dokumentarnem filmu “1916: The Irish Rebellion”; simultano tolmačenje; področje: irska zgodovina; april 2016
 • Javna predstavitev mnenj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb med EU in ZDA (TTIP); simultano tolmačenje; področje: TTIP; maj 2016
 • Obisk komisarja za zdravje in varnost hrane Vytenisa Andriukaitisa v Sloveniji; konsekutivno tolmačenje; področje: zdravstvo, zdravstvena reforma, Zika virus // healthcare, health reform, Zika virus; marec 2016
 • Redne tiskovne konference in brifingi Vlade RS ob begunski krizi; simultano tolmačenje; področje: begunci, migranti, azilna politika, nacionalni ukrepi; od septembra 2015
 • Mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu; simultano in konsekutivno tolmačenje; področje: krožno gospodarstvo, zeleno gospodarstvo, ravnanje z odpadki, strategija Zero Waste; november 2015
 • Konferenca o ciljnem spremljanju rabe energije; simultano tolmačenje; področje: energetska učinkovitost v javnem in zasebnem sektorju, obnovljivi viri energije, sistemi upravljanja z energijo; oktober 2015
 • Srečanje Vlade RS, Evropske komisije in OECD; simultano tolmačenje; tema: učinkovitost javne uprave, primerjalna analiza javne uprave v državah OECD, poročilo EK o Sloveniji; oktober 2015
 • Študijski obisk Urada za hrano in veterino EK v Sloveniji; konsekutivno tolmačenje; področje: najboljša praksa higiena klavnic / Best practices in slaughter hygiene; september 2015
 • Inšpekcija Evropske komisije v Sloveniji; konsekutivno tolmačenje; področje: carine, protidampinške dajatve, davki, proračun; junij 2015
 • Obisk podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa v Sloveniji; simultano in šepetano tolmačenje, področje: poročilo o napredku Slovenije in priporočila Sloveniji; junij 2015
 • Seminar iz cikla Demistifikacija konoplje: konoplja v zdravstvu – teorija in praksa; simultano tolmačenje, področje: možnosti uporabe konoplje v medicinske namene, znanstvene raziskave in izsledki, izkušnje uporabnikov; junij 2015
 • Seja nadzornega odbora Programa razvoja podeželja 2007-2014 in 2015-2020; konsekutivno in šepetano tolmačenje; področje: razvoj podeželja, kmetijstvo, skladi EU, plačila v kmetijstvu; maj 2015
 • Okrogla miza Sveta Evrope o boju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji; simultano tolmačenje; področje: sodobne oblike trgovine z ljudmi in boj proti njim v Sloveniji na ravni državnih institucij in nevladnih organizacij, izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi; april 2015
 • Mednarodni simpozij Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov; simultano tolmačenje; področje: delovanje in poslanstvo različnih krščanskih redov, umetnost in odnos do umetnosti, kulturna dediščina; april 2015
 • Seja odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike; simultano tolmačenje; področje: skladi EU, kohezijska politika v Sloveniji, projekti; marec 2015
 • Seja nadzornega sveta večjega slovenskega podjetja, ki je delno v tuji lasti; simultano tolmačenje; področje: letni rezultati, poročila o poslovanju, strateško načrtovanje; marec 2015
 • Volilna skupščina Nogometne zveze Slovenije; konsekutivno in šepetano tolmačenje, področje: šport, volitve, finančna poročila; februar 2015

Organizacija

 • Organizacija ekipe tolmačev (slovenščina, angleščina, francoščina) in konferenče tehnike za mednarodni simpozij o vlogi menihov pri oblikovanju evropske kulturne identitete. Svetovanje o zasnovi programa, vrstnem redu predavanj in časovnici. Februar 2015.