Home

VERONIKA PUŠNIK

translator & conference interpreter

smart translations with a smile

AREAS OF EXPERTISE

1.

LEGAL

commercial, civil, criminal law, e.g. lawsuits, court submissions, expert opinions, due diligence reports, company regulations; certified translations of personal and business documents

2.

FINANCIAL SERVICES & INVESTMENT FUNDS

banking, asset management, investment funds documents; financial product descriptions, fund management rules and prospectuses, regulator's reports and decisions, training materials

3.

INSURANCE

general and special terms and conditions, insurance contracts, product presentations, training materials

4.

ACCOUNTING & AUDITING

financial, audit and internal audit reports, tax inspection reports, tax opinions

5.

MARKETING

annual reports, promotional documents, company presentations, websites

6.

PHARMACY

medicinal product information (Summary of Product Characteristics, Patient Information Leaflet, labelling), clinical investigations, standard operating procedures, pharmacovigilance, promotional materials

ca. translation projects/year
ca. interpreting assignments/year
ca. cups of coffee/year

WHAT MY WORK LOOKS LIKE

TESTIMONIALS

S prevajalko Veroniko Pušnik sodelujemo že od leta 2008, in sicer pri prevajanju predvsem pravnih besedil, kot so prospekti skladov, ključni dokumenti za vlagatelje, letna poročila, v zadnjem času tudi marketinških besedil in besedil za spletno stran. Kot družba za upravljanje, ki je zakonsko zelo strogo regulirana in kjer se uporabljajo specifični nedvoumni finančni izrazi iz te panoge, potrebujemo zanesljivega prevajalca, ki razume vsebino dokumentov in spoštuje roke. Takšen odnos zaupanja smo na osnovi njene profesionalnosti ustvarili s prevajalko Veroniko Pušnik. Plod našega dolgoletnega sodelovanja je tudi slovar besed s področja upravljanja skladov.
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana

VERONIKA PUŠNIK

e: veronika.pusnik@siol.net

m: +386 (0)41 586 476

t: +386 (0)1 511 04 84

MY COMMITMENTS

  1. Professional
  2. Reliable
  3. Clear
  4. Flexible
  5. Committed