KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana

S prevajalko Veroniko Pušnik sodelujemo že od leta 2008, in sicer pri prevajanju predvsem pravnih besedil, kot so prospekti skladov, ključni dokumenti za vlagatelje, letna poročila, v zadnjem času tudi marketinških besedil in besedil za spletno stran. Kot družba za upravljanje, ki je zakonsko zelo strogo regulirana in kjer se uporabljajo specifični nedvoumni finančni izrazi iz te panoge, potrebujemo zanesljivega prevajalca, ki razume vsebino dokumentov in spoštuje roke. Takšen odnos zaupanja smo na osnovi njene profesionalnosti ustvarili s prevajalko Veroniko Pušnik. Plod našega dolgoletnega sodelovanja je tudi slovar besed s področja upravljanja skladov.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana