Nogometna zveza Slovenije

Nogometna zveza Slovenije z Veroniko Pušnik sodeluje že vrsto let. Storitve Veronike uporabljamo vedno, ko naša organizacija gosti tuje kolege in potrebujemo primerno tolmačenje. Veronika je tako postala že redni zunanji sodelavec, predvsem ob naših skupščinah in strokovnih posvetih. Njeni odliki sta predvsem strokovnost in profesionalnost. Zahtevam naročnika se ustrezno prilagodi in temeljito pripravi. Naše sodelovanje je tako že dodobra utečeno in z veseljem jo vedno znova povabimo k našim projektom.

Nogometna zveza Slovenije