SLOVAR

SIMULTANO TOLMAČENJE

Pri simultanem tolmačenju je tolmač v kabini, posluša govor po slušalkah in ga z manjšim zamikom pretolmači v ciljni jezik, pri čemer govori v mikrofon. Za tovrstno tolmačenje sta potrebna najmanj dva tolmača, ki se pri delu izmenjujeta.

KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE

Pri konsekutivnem tolmačenju je tolmač v istem prostoru kot udeleženci, najprej posluša govor in nato vsebino s pomočjo zapiskov pretolmači v ciljni jezik. Daljše govore lahko tolmači po posameznih sklopih.

ŠEPETANO TOLMAČENJE

Šepetano tolmačenje je podobno simultanemu tolmačenju, vendar poteka brez opreme. Tolmač sedi zelo blizu poslušalca in mu simultano šepeta. Tehnika je primerna le za kratke dogodke in največ dva poslušalca.

VERONIKA PUŠNIK

e: veronika.pusnik@siol.net

m: 041 586 476

t: 01 511 04 84

MOJE ZAVEZE

  1. Strokovnost
  2. Zanesljivost
  3. Jasnost
  4. Prilagodljivost
  5. Zavzetost